Profil firmy

Firma Petr Bednář – Technické činnosti v dopravě vznikla v roce 2008 po mém dlouhodobém působení ve dvou významných českých firmách, zabývajících se přepravou těžkých a nadměrných nákladů. V těchto firmách jsem pracoval jako silniční technik – trasař. Mou pracovní náplní tedy byla kompletní příprava trasy a administrativy, od vytyčení trasy, realizace eventuelních úprav až po finální vyřízení a získání přepravního povolení (rozhodnutí). Na základě těchto zkušeností nabízím svým zákazníkům profesionální služby a servis v oblasti technického a administrativního zabezpečení přeprav těžkých a nadměrných nákladů, zejména:

internet

Vyřízení přepravních povolení (rozhodnutí) k přepravě těžkých a nadměrných nákladů zejména na území ČR a smluvně po celé evropě.

internet

Zajištění prohlídek, diagnostik a měření deformací u mostů (při extrémně těžkých přepravách).

internet

Zajištění technických doprovodů pro přepravy těžkých a nadměrných nákladů.

internet

Trasové průzkumy 

internet

Poradenství v oblasti technického a administrativního zabezpečení přeprav těžkých a nadměrných nákladů